Overblijven

De Springplank heeft er bewust voor gekozen om onze reguliere schooltijden te behouden. Deze keuze is gemaakt om verschillende redenen. We vinden het belangrijk dat kinderen kunnen ontladen tijdens het buitenspelen. Bewegen is belangrijk om een leeg hoofd te krijgen en in de middag fris in de klas te zitten. We hebben ook geluisterd naar de ouders die er waarde aan hechten om met hun kind tussen de middag thuis te eten.  Heeft u wel tussentijdse opvang nodig dan is dat natuurlijk mogelijk op onze school. 

Tijdens het overblijven nemen kinderen hun eigen boterham mee naar school en krijgen ze thee of melk in de klas. Alle overblijfouders hebben een opleiding gevolgd om de kinderen tijdens het overblijven goed te kunnen begeleiden. De ouders werken het gehele schooljaar met een vaste groep, zodat de kinderen een vertrouwd gezicht hebben in de eigen klas. Als u uw kind wilt opgeven, kunt u een overblijfformulier halen bij de conciërge.

Contactgegevens coördinator overblijven:
Linda Duffhuis
T: 06-18342026
E: lindaduffhuis@gmail.com

BSO
De Verbinding
De Verbinding regelt de Voor Schoolse Opvang (VSO) en Na Schoolse Opvang (BSO) binnen onze school. Het grote voordeel hiervan is dat de kinderen gebruik kunnen en mogen maken van alle speelfaciliteiten in onze school. 

Wilt u meer informatie over de VSO en de BSO:  www.deverbinding-sintoedenrode.nl

Patty van den Biggelaar-van der Kruis
T: 0413-475366
M: 06-42270607

Ingrid van den Biggelaar
T: 06-33149006
E: ingrid@deverbinding-sintoedenrode.nl

Humanitas De Dommelclub
Ook is er de mogelijkheid om de naschoolse opvang te laten verzorgen door Humanitas. Kijk voor meer informatie op www.kinderopvanghumanitas.nl
Kinderen worden dan naar school gebracht en ook weer opgehaald door de leiding van de Dommelclub.

De Dommelclub 
Laan ten Bogaerde 5
5491 GC Sint-Oedenrode
T: 0413-367673