Onze school

leren springen, durven vallen

Wij zijn een openbare school, wat betekent dat iedereen welkom is en we zorgen ervoor dat ieder kind zich bij ons thuis voelt. Je mag er zijn, met heel je achtergrond, je taal, geloof en gebruiken. Al die verschillen vinden we een verrijking, want ze vormen de basis voor een brede kijk op de wereld. Vanuit de overtuiging dat ieder kind uniek is, stimuleren we zelfvertrouwen en zelfkennis. We leren kinderen zelf na te denken en een eigen mening te vormen. Hoe steviger kinderen in hun schoenen staan en succeservaringen opdoen, des te meer eigenwaarde ze ontwikkelen. Complimenten geven en waarderen is heel effectief. We zien graag dat kinderen blij  zijn met zichzelf, die weten wie ze zijn en die lef hebben om eigen keuzes maken. Het helpt als je dan als leerkracht ook een keer buiten de lijntjes durft te kleuren. In ons onderwijs stimuleren we eigenaarschap en besteden we naast kennis ook aandacht aan levenswijsheid en presentatievaardigheden. Ieder zingt zijn eigen lied. Bij  ons mag je lekker eigen wijs zijn.

 Schoolgids OBS De Springplank 2021-2022.pdf