Je mag er zijn

De Springplank is een school waar iedereen elkaar kent. Er is een open sfeer waar je jezelf mag zijn. Samen maken we het onderwijs en de stem van ieder kind telt. We vinden het belangrijk dat talenten gezien worden. De leerkrachten hebben hier een belangrijke rol in. We geven kinderen de ruimte om in de klas meer van zichzelf te laten zien dan alleen de didactische resultaten. 

Leerlingenraad  

In de leerlingenraad zijn leerlingen vertegenwoordigd van groep 4 t/m 8. Per klas zijn er 2 leerlingen die de vertegenwoordigers zijn van hun klas. Deze vertegenwoordigers worden jaarlijks d.m.v. verkiezingen gekozen. De directeur is de toehoorder namens het team. In de leerlingenraad leren de kinderen al van jongs af aan om te overleggen, discussiëren en op te komen voor de kinderen van onze school.