Ons onderwijs 

Je leert pas echt als je verder kijkt dan wat je al kent. Als je nu en dan durft om buiten de gebaande paden te treden en als je patronen en voorspelbaarheid loslaat. Daarom werken we niet alleen strikt volgens de methodes, maar zoeken we ook naar leerervaringen en werkvormen, die kinderen uitdagen om anders te kijken, grenzen op te zoeken en nieuwe oplossingen te vinden. Onze kracht is de leerkracht. Zij zien wat de kinderen nodig hebben en sluiten hun onderwijs daarop aan. Wij zorgen voor een uitdagend aanbod, waarbij we de lat hoog leggen, om het maximale uit alle kinderen te halen. We willen kinderen stimuleren om het beste uit zichzelf naar boven te halen. Als je nooit iets probeert, zul je ook nooit weten of je het kunt. Wij kunnen ons dan ook helemaal vinden in de uitspraak van Pipi Langkous: Ik heb ’t nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik ’t kan.

 

Keuze die we hebben gemaakt om het bovenstaande te realiseren:


Snappet
Snappet is een digitaal werkboek waarin gewerkt wordt door de leerlingen vanaf groep 4. Ze gebruiken Snappet voor rekenen, taal, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. Het voordeel boven het werken in een schrift, is dat de leerlingen meteen feedback krijgen op het gemaakte werk, alle gegevens opgeslagen worden en mede daardoor je als leerkracht de leerling nog specifieker kunt begeleiden. Het stelt ons als team in staat om ieder kind zijn individuele leerweg te bieden. Tijdens het werken met Snappet wordt er wel met materialen, schrift of whiteboard gewerkt, omdat ze dit nodig hebben als steun om b.v. sommen uit te rekenen. 

Bikkeltraining
Deze training draagt bij aan een veilige leeromgeving. Kinderen leren om rekening te houden met elkaar, leren zichzelf beter kennen en groeien op het sociale vlak. De bikkeltraining is een methode die kinderen leert om sterk in hun schoenen te staan, zodat ze de hele wereld aan kunnen. 


 

 

 

 

Taakspel
Het doel van Taakspel is dat de leerkracht vanuit het positieve kinderen leert om naar zichzelf en anderen te kijken. Hierdoor ontstaat er een fijne rustige werksfeer en kunnen leerlingen en leerkracht efficiënter en taakgerichter werken. De leraar geeft tijdens het spelen van Taakspel complimenten en negeert ongewenst gedrag. Er ontstaat meer structuur in de klas: de nadruk ligt op het gewenste gedrag en de leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. 

Muziek en vieringen
Op onze school is een instrumentheek aanwezig. We vinden muziek belangrijk, omdat dit een andere dimensie geeft aan het onderwijs. De kinderen ontdekken, experimenteren en genieten vooral van het samen maken van muziek. 

IPC (International Primary Curriculum)
Met IPC werken we op een thematische wijze aan wereldoriënterende en creatieve vakken. Er is naast kennis ook aandacht voor vaardigheden en inzicht. Met IPC ontdekken kinderen hun eigen talenten. Ze leren zich verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van mensen, dichtbij en ver weg. We realiseren met IPC een hoge betrokkenheid en kritische denkers.  We leren ze informatie op waarde in te schatten, te presenteren en samen te werken.
 

Schoolgids OBS De Springplank 2021-2022.pdf