Week van de Mediawijsheid

Van 16 tot en met 23 november 2018 vindt de Week van de Mediawijsheid weer plaats. Het thema van dit jaar is: Heb jij het onder de duim? 

Voor de generatie jongeren die nu opgroeit, is de aanwezigheid van internet en digitale media vanzelfsprekend. Veel van de vaardigheden die nodig zijn om goed met deze media om te kunnen gaan, doen ze dan ook als vanzelf op. In hun vrije tijd; alleen of met leeftijdsgenootjes. Deze generatie kijkt vaak met veel zelfvertrouwen naar het eigen mediagedrag, hun duim is super machtig. Met een click, scrol of swipe verschaft ‘ie ze toegang tot een wereld aan informatie en mogelijkheden. Maar de ene duim is de ander niet, en lang niet iedereen is er even handig mee.  

Handig met media, maakt nog niet mediawijs.

Mediawijsheid gaat tenslotte verder dan een verzameling vaardigheden – dan dingen kunnen. Wie mediawijs is, weet bijvoorbeeld óók hoe je media slim en creatief kan inzetten om je doelen te bereiken. Of hoe je de valkuilen die nu eenmaal bij de 
gemedialiseerde samenleving komen kijken, het beste kunt omzeilen. De hiervoor benodigde stappen, die zet je niet als vanzelf. Die stappen, die zet je bewust én samen: met leeftijdsgenootjes, maar ook met ouders en docenten.
 

En dat is lang niet eenvoudig. Daarom willen wij als school op structurele wijze aandacht aan mediawijsheid besteden. Maandag 19 november is er een gezamenlijke opening geweest om de start van de Week van de Mediawijsheid in te luiden. Deze week zal in alle groepen aandacht besteed worden aan Mediawijsheid. Hierbij komen o.a. thema’s als: weet wat je ziet, bewaak je identiteit, maak goede keuzes en bescherm je privacy aan bod.  Daarna zal er gedurende de rest van het schooljaar nog geregeld op Mediawijsheid terug gekomen worden. 


Voor meer informatie kun je kijken op de volgende Link
Media
  • iiWgW2oE_400x400