Week van de mediawijsheid

Voor de generatie jongeren die nu opgroeit, is de aanwezigheid van internet en digitale media vanzelfsprekend. Veel van de vaardigheden die nodig zijn om goed met deze media om te kunnen gaan, doen ze dan ook als vanzelf op. In hun vrije tijd; alleen of met leeftijdsgenootjes. Deze generatie kijkt vaak met veel zelfvertrouwen naar het eigen mediagedrag.

Maar handig met media, maakt nog niet mediawijs. Mediawijsheid gaat tenslotte verder dan een verzameling vaardigheden dan dingen kunnen. Wie mediawijs is, weet bijvoorbeeld óók hoe je media slim en creatief kan inzetten om je doelen te bereiken. Of hoe je de valkuilen die nu eenmaal bij de gemedialiseerde samenleving komen kijken, het beste kunt omzeilen. De hiervoor benodigde stappen, die zet je niet als vanzelf. Die stappen, die zet je bewust én samen: met leeftijdsgenootjes, maar ook met ouders en docenten.

En dat is lang niet eenvoudig. Daarom willen wij als school op structurele wijze aandacht aan mediawijsheid besteden. Vrijdag 10 november was er een gezamenlijke opening om de start van de Week van de Mediawijsheid aan te kondigen. In de twee weken erna zal in alle groepen aandacht besteed worden aan Mediawijsheid. Daarna zal er gedurende de rest van het schooljaar nog geregeld op Mediawijsheid terug gekomen worden.

Media
  • IMG-20171110-WA0013.jpg